Vår e-postadress: jakobstadsdamkor(at)sangochmusik.fi

Ordförande: Maire Paavola

Bagarnäsvägen 25
68600 Jakobstad
tel. 0500-477 249
e-post: paavolamaire(at)gmail.com