Jakobstads Marthakör    1949 - 1985

Jakobstads Marthakör var föregångaren till Jakobstads Damkör. Hösten 1948 hade ett antal sångintresserade jakobstadsmarthor övat körsång  för att utöka programmen vid föreningens möten. Då övningarna gav resultat beslöt man den 7.2.1949 bilda en damkör. Till dirigent kallades lärarinnan Torhild Smeds som ledde kören 1949-64. Medlemsantalet var från början 20 och övningslokal blev Svenska Gården i Jakobstad där man samlades en gång i veckan. Kören deltog med liv och lust i olika tillfällen både i praktiska arrangemang och med roliga underhållningsprogram. Men sången var det centrala och det förpliktigade till deltagande i sångarresor och konsertuppträdanden.

Den första sångarresan gick till Haparanda 1956. År 1963 gav Skellefteå Damkör en kaffekonsert i Svenska Gården som följdes av en svarsvisit  1964.. Carey Lillkung  var engagerad som dirigent för det tillfället och ackompanjemanget sköttes av Birgitta Grönholm och hon var den som i fortsättningen kom att leda kören.
År 1965 anslöt kören sig till Damkörsförbundet. Man hade ett mål i sikte, nämligen den Finlandssvenska sång-och musikfesten i Mariehamn följande år.
År 1966 övertog Alice Boström stämgaffeln och hon ledde  sedan kören  i hela 20 år. Som ny medlemskör i Pedersörebygdens sång-och musikförbund deltog kören i sångfesten i Lovisa 1971.
Och samarbetet med Arbetarinstitutet i Jakobstad är från år 1975.
Till en sångfest hör festtåg och sångarfanor.Marthakörens nya vackra sångarfana var med för första gången vid Gamlakarleby sångfesten 1976, även om den officiella invigningen av fanan skedde först senare, den 1:sta december samma år.
Från dessa tidiga år i körens historia kan ännu nämnas pargasresan 1977 för att fira Pargas Damkörs 10 år och de i sin tur medverkade vid Marthakörens  30-årsjubileum  1979.  Täta kontakter hölls också med damkörerna från Lappfjärd och Vallgrund.


Jakobstads Damkör 1985 –

Inför 30-årsjubileet hoppades dirigenten Alice Boström "att kören skall intressera också utanför de aktiva marthornas krets så  att rekryteringsbasen blir bredare och kören därigenom skulle bli en allmän damkör på orten."  Men hennes önskan uppfylldes inte förrän 1985, då Marthakören blev Jakobstads Damkör.  Samma år 1985 sjöng kören för första gången i påskveckans passionsandakt i Vestanlidgården i Jakobstad, vilket kom att bli en tradition i 20 år.  År 1986 ville Alice Boström ge över till yngre krafter och bland annat under åren 1988-91 leddes kören av elever från Konservatoriet i Jakobstad.

Jakobstads Damkörs mera långvariga dirigenter har varit:
Magdalena Lundgren 1986-88
Sonja Smedjebacka i olika repriser 1991-2003
Ia Rönngård  2004- vt.2008.


Verksamheten under senare år

Förutom det viktiga engagemanget på hemmaplan, sång på olika fester, i gudstjänster och på åldringshem, ordnar kören egna konserter och utfärder. Kaffekonserter har hållits genom åren, den senaste en välbesökt sådan våren 2008 i Metodistkyrkan i Jakobstad , med Ia Rönngård som dirigent och som ackompanjatör Pedersöre Spelmanslag. Till en sommarutfärd samlas kören och julfest firas med god mat och program.

Samarbete och utbyte med andra körer är också en viktig del av verksamheten. I slutet av 1980-talet hölls kontakter, ja t.o.m maskerad med Nedervetil och Småbönders damkörer.Under senare år har kören bl.a  uppträtt, inom Pedersörebygdens sång-och musikförbund med damkören Madrigalen och haft konsert ihop med damkörerna Con Brio från Karleby och Silver Quinns i Vasa.Sångarresorna över Bottenviken har dock upphört  (eventuellt stannat upp?) Den senaste gjordes 1995 då Luleå Damkör var värd för besöket.

Treförbundssångfester  -Karleby-,Nykarlebynejden och Pedersörebygden-  deltar kören givetvis i, liksom den Finlandssvenska sång-och musikförbunds sångfesten. I sångfesten i Jakobstad år 1987  deltog kören både i arrangemangen och sången.År 1991 hörde kören till det "tappra tågfolket" som upplevde
Ekenäs sångfesten. I Mariehamn år 1996 och Esbo 2001 representerades kören endast av några sångare men i Vasa 2006 var nästan hela kören med.Från den sångfesten minns vi speciellt
lördagskvällens " Tonernas fest ".


Jakobstads Damkör 2009 -

År 2009 hade kören verkat i 60 år och tanken var att fira detta med en jubileumskonsert. Planerna drog ut på tiden, främst på grund  av dirigentbyte mitt under året. Men den 16 maj 2010 var det så dags. Kören engagerade två tidigare dirigenter till konserten. Ia Rönngård som dirigent och som ackompanjatör Thomas Enroth. Vidare medverkade Evelina Koskinen på violin och med sång Johanna Nygård och Ia Rönngård.

" En festlig och finstämd jubileumskonsert  inför en fullsatt festsal i Svenska Gården "  skrev Bertel Widjeskog i Österbottens Tidning.Publiken visade också sin uppskattning både under och efter konserten. Jubileumskonserten filmades av Jakobstads när-TV och sändes i när-TV hösten 2010.

Sammanställt av Helena Sund.

Källor
Pedersörebygdens sång-och musikförbund  1923 - 1973. Festskrift.
Jakobstads Marthakör, text Alice Boström.

Svensk damkörssång i Finland  1948 - 1998. Carita Björkstrand.
Jakobstads Damkör, text Gunnel Nygård.